γαιόω

γαιόω,
A make land, make solid, Tz.H.1.907, al.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • γαιοῦν — γαιόω make land pres part act masc voc sg γαιόω make land pres part act neut nom/voc/acc sg γαιόω make land pres inf act (epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γαιουμένην — γαιόω make land pres part mp fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γαιῶν — γαῖα land fem gen pl (epic ionic) γαῑῶν , γαῖα land fem gen pl γαιόω make land pres part act masc voc sg (doric aeolic) γαιόω make land pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) γαιόω make land pres part act masc nom sg γαιόω make land… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γαίου — γαΐου , γάιος onland masc/fem/neut gen sg (doric) γαιόω make land pres imperat act 2nd sg γαιόω make land imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γαίω — γαΐω , γάιος onland masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric) γαΐω , γάιος onland masc/fem/neut gen sg (doric aeolic) γαιόω make land pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) γαιόω make land imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γαίων — γαΐων , γάιος onland masc/fem/neut gen pl (doric) γαίω rejoice pres part act masc nom sg γαιόω make land imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) γαιόω make land imperf ind act 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • περγαίου — περί γαιόω make land pres imperat act 2nd sg περί γαιόω make land imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • περγαίων — περί γαίω rejoice pres part act masc nom sg περί γαιόω make land imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) περί γαιόω make land imperf ind act 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγγαίου — ἀνά γαιόω make land pres imperat act 2nd sg ἀνά γαιόω make land imperf ind act 3rd sg (homeric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγγαίων — ἀνά γαίω rejoice pres part act masc nom sg ἀνά γαιόω make land imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἀνά γαιόω make land imperf ind act 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γαίους — γαΐους , γάιος onland masc/fem acc pl (doric) γαιόω make land imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.